Loading...
سلامت روان
دکتر فرهنگ هولاکویی شش بعد سلامت روان را از نظر روانشناختی اینطور عنوان میکند:

خود پذیری

این افراد از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های متعدد خود از جمله ویژگی های مثبت و نقاط ضعف خود را می پذیرند.
فردی که نمره بالا میگیرد: نگرش مثبت به خود دارد " جنبه های متعدد خود"، از جمله ویژگی های خوب و بد را می پذیرد درباره گذشته احساس خوبی دارد.
فردی که نمره پایین می گیرد: از خود احساس نارضایتی دارد؛ از آنچه در گذشته رخ داده، احساس سرخوردگی می کند؛ از برخی ویژگی ها ناراحت است؛ آرزو دارد با آنچه اکنون هست متفاوت باشد.

 روابط مثبت با دیگران

روابط گرم، رضایت بخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت می دهند، از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک می کنند.
فردی که نمره بالا می گیرد: روابط گرم، رضایت بخش، و مطمئنی با دیگران دارد؛ توانایی همدلی، محبت، وصمیمیت عمیق دارد؛ مصالحه در روابط انسانی را درک می کند .
فردی که نمره پایین می گیرد: روابط نزدیک و صمیمی معدوی دارد؛ صمیمی و رو راست بودن با دیگران واهمیت دادان به آنها را دشوار می داند؛ در روابط میان فردی منزوی وناکام است؛ برای نگهداری روابط مهم با دیگران تمایلی به مصالحه ندارد. 

استقلال

خودمختار و مستقل هستند، در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی می کنند.
فردی که نمره بالا می گیرد: خود مختار است؛ می تواند در برابر فشار های اجتماعی برای فکر و عمل کردن به شیوه های خاص مقاومت می کند؛ رفتار را از درون تنظیم می کند؛ خود را با معیار های شخصی ارزیابی می کند.
فردی که نمره پایین می گیرد: به انتظارات و ارزیابی های دیگران اهمیت می دهد؛ برای تصمیم گیری های مهم به قضاوت دیگران متکی است؛ برای فکر و عمل به شیوه های خاص از فشار های اجتماعی پیروی می کند.

 تسلط بر خود و محیط تحت کنترل خود

در رابطه با اداره کردن خود و محیط، احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیت های خود را کنترل می کنند؛ از فرصت های موجود در محیط استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیت هایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و خواسته ها یا ارزشهای شخصی مناسب باشد.
فردی که نمره بالا می گیرد: در مدیریت محیط، احساس تسلط و شایستگی دارد؛ چند فعالیت بیرونی را به طور همزمان به شیوه موثری مدیریت می کند؛ از فرصت های پیرامون خود استفاده موثر می کند. موقعیت های مناسبی را برای نیاز ها و ارزش های شخصی به وجود می آورد.
فردی که نمره پایین می گیرد: در مدیریت کار های روز مره مشکل دارد ؛ احساس می کند نمی تواند موقعیت پیرامون خود را تغییر دهد یا بهبود بخشد؛ از فرصت های پیرامون خود آگاه نیست؛ از کنترل بر دنیای بیرونی برخوردار نیست.

 هدف در زندگى

در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدف هایی مشخصی دارند.
فردی که نمره بالا می گیرد: در زندگی هدف و احساس رهنمود داشتن می کند ؛ احساس می کند که درزندگی حال و گذشته معنی وجود دارد ؛ عقایدی دارد که به زندگی مقصود می دهد؛ برای زندگی هدف و برنامه دارد .
فردی که نمره پایین می گیرد: در زندگی احساس معنی نمی کند؛ هدف و برنامه های معدوی دارد؛ احساس رهنمود داشتن نمی کند ؛ در گذشته مقصودی نمی بیند ؛ عقایدی ندارد که به زندگی معنی بدهد.

 رشد شخصی

احساس می کنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده می بینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر می کنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر است.  
فردی که نمره بالا می گیرد: خود را به صورتی که رشد می کند و گسترش می یابد در نظر می گیرد؛ پذیرای تجربه های تازه است؛ احساس تحقق بخشیدن به استعداد خود را دارد؛ با گذشت زمان در خود و رفتارش بهبود می بیند؛ به شیوه ای تغییر می کند که بیانگر خود آگاهی و اثر بخشی بیشتر است.
فردی که نمره پایین می گیرد: احساس رکود شخصی می کند؛ با گذشت زمان احساس بهبود و گسترش نمی کند ؛ احساس کسالت می کند ؛ احساس می کند قادر نیست نگرش ها و رفتار های جدیدی را پرورش دهد.

نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - نظرات بعد از تایید منتشر خواهد شد

  مشاور توسعه سایت